Mevlid Kutlamalarının Hükmü

8 Şubat 2016 dernekadmin 0

Ehl-i Sünnet imamları mevlid kutlamalarının hükmü hakkında sarih beyanlarda bulunmuşlardır. Şeyhu’l-İslam ve İmâmu’ş-şurrâh Hâfız ibni Hacer el-Askalânî (Rahimehullâh)a mevlid kutlamanın hükmü sorulduğunda buna şöyle cevap […]

Teheccüd Namazını Fazileti

18 Ocak 2016 dernekadmin 0

Teheccüd namazlarına kalkıyorsunuz lâkin içinizden teheccüd namazı kılmayanlarda var. Hâlbuki bilmezler ki Mevlâ Te‘âlâ Kur’ân-ı Kerîm’de teheccüd namazı kılanları överek zikretmiştir. (١٦) تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ […]