Risale-i Kudsiyye’yi Okumaya Devam Etmenin Feyiz ve Huzur Vereceği

Risale-i Kudsiyye okunulacak bir kitaptır. Onu okumaya devam etmeli, hiç bırakmamalı. Zira insanda bulunan feyz zaman zaman kaçabilir.Büyük Şeyh Efendiye Risale-i Kudsiye’nin yazdırılma sebeplerinden biri de müridlerden feyiz kaçtığı, huzurları kalmadığı zaman bu kitabı okumalarıyla o feyzin tekrar yerine gelmesi içindir. Nitekim Büyük Şeyh Efendi bir beyitte şöyle buyurur:

Anın için yaz dediler bu kitabı
Ki salik zevk alsın gitsin hicabı”

Feyiz bir nurdur ki, insanın kalbine indiğinde kalpten vahşet gider, huzur gelir.